10398798hetbelgischeparlement.jpg

NOUVELLES DU SECTEUR 20/10/2021

Confederatie Bouw gematigd tevreden over begroting

De Confederatie Bouw staat gematigd positief tegenover de nieuwe begroting. De vereniging waardeert de verhoogde defiscalisering van de opleidingspremies voor knelpuntberoepen en de uitdoving van de crisisbelasting die nog onder Dehaene werd ingevoerd. Bovendien wordt er de komende drie jaar 250 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in infastructuur en spoorwegen. Op administratief vlak vervalt het attest voor 6% btw op renovatie. Daar tegenover staat dat het 6% btw-tarief voor sloop en heropbouw zoals het ernaar uitziet niet verlengd zal worden na 2022. De Confederatie Bouw blijft voor een dergelijke verlenging ijveren. De regering heeft wel een gebaar gedaan tegenover de slachtoffers van de overstromingen: ze kunnen van het voordelig tarief genieten ook als ze op een ander perceel heropbouwen.

www.confederatiebouw.be


Lire gratuitement en ligne et se tenir au courant des nouvelles du secteur via notre newsletter?


En vous enregistrant, vous acceptez les conditions générales.