delabieopenbaar3uraza.jpg

SANITAIR  
De Onderneming 984 – mei 2022
Comfort in openbare toiletten

Met een goed gevoel een openbaar toilet binnengaan: niet zo lang geleden was dit nog ondenkbaar. Publiek sanitair had de naam onhygiënisch te zijn. Bovendien liet de privacy wel eens te wensen over, waardoor gebruikers zich nooit echt op hun gemak voelden tijdens een toiletbezoek. Vandaag is de maatschappij veranderd: we zijn mobieler en het aantal bezoekers van publieke gebouwen neemt toe. We kunnen stellen dat de grenzen tussen privé en openbaar steeds meer vervagen. We willen ons overal “thuis” voelen en daar spelen ontwerpers en uitbaters op in: ze houden rekening met het toenemend belang van welzijn in openbaar sanitair. Een keuze voor de juiste producten is meer dan ooit belangrijk.

garniturebsnbsr.jpg

INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP  
De Onderneming 984 – mei 2022
Een miljoen koppelingen

Huot is een Frans bedrijf met een honderdjarige geschiedenis. Het gaat er prat op dat het al zijn producten 100% zelf fabriceert in een vestiging in Saint-Mihiel, aan de Maas. Per jaar lopen er meer dan een miljoen koppelingen van de band.

thermocomfortepowergefilterd.jpg

INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP  
De Onderneming 984 – mei 2022
Aanzienlijke energiebesparing

Thermo Comfort – dat deel uitmaakt van Engels Group – verdeelt de innovatieve energiebesparende technologie van E-Power. “Hiermee kunnen kmo’s, productiebedrijven, overheden en multinationals tussen 3% en 10% energie besparen. De terugverdienperiode bedraagt tussen 2 en 4 jaar, afhankelijk van het type elektrische eindverbruikers. Hiermee geven we bedrijven een duwtje in de rug naar duurzamer ondernemerschap bij de snel stijgende energieprijzen”, aldus ing. Patrick Leenaerts, sales director van Thermo Comfort.


Prihoda rectangle juni 2022
caleffiwp2set.jpg

INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP  
De Onderneming 984 – mei 2022
Hydraulische aansluiting van warmtepompen

Warmtepompen zijn het succesverhaal van het ogenblik. Ze dragen immers bij tot een lagere CO2-uitstoot en maken de gebruiker minder afhankelijk van schommelende brandstofprijzen. Bij die techniek mag men de watervoerende installatie niet vergeten. Of het nu gaat om een ketel of om een warmtepomp, het basisprincipe blijft hetzelfde: als hydraulische aspecten zoals drukbehoud of waterkwaliteit niet in orde zijn, zal de installatie niet efficiënt werken. Specialist Caleffi heeft daar een reeks oplossingen voor.

56930956l.jpg

WETGEVING  
De Onderneming 983 – april 2022
Meer energie-autonomie voor EU

De EU is zo goed als volledig afhankelijk van import voor de energiebevoorrading, met Rusland als voornaamste leverancier: 40% van het gasverbruik, 27% van de olie-import en 46% van de steenkoolimport komen uit dat land. Het recente conflict in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt hoezeer dat de Europese positie verzwakt. Daarom heeft de Commissie het REPowerEU programma opgestart met als eerste doel om de EU minder afhankelijk te maken van Rusland en op langere termijn voor een grotere autonomie te zorgen.

klimatisatievandetoekomst15.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 983 – april 2022
Klimatisatie van de toekomst

Om een concreet idee te geven van wat de energietransitie voor de bouwsector kan betekenen, organiseerde architectenvereniging NAV samen met sectororganisatie Bouwunie twee info-avonden over de HVAC-systemen in het kader van de 2050 doelstellingen van de EU. Na een algemene inleiding werd ingegaan op drie specifieke projecten, waarin energiezuinige principes werden toegepast. Een kort overzicht.

bb224.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 983 – april 2022
Batibouw keert terug

Na een digitale editie in 2021 keert Batibouw terug als volwaardige fysieke beurs in de zomer van 2022. De verschuiving naar de latere datum was ingegeven door de coronamaatregelen, die het praktisch ondoenbaar maakten om de beurs in de vertrouwde periode te laten doorgaan. De organisatie was echter vastbesloten om opnieuw een fysieke editie te houden, zodra de omstandigheden het toelieten. Zoals Frédéric François van beursorganisator Fisa het uitdrukte: “Batibouw was het laatste grote evenement voor de lockdown en de coronabeperkingen. We hielden eraan om opnieuw het eerste evenement te zijn zodra de beperkingen werden opgeheven.”

goudenbaksteen22122.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 983 – april 2022
Gouden Baksteen voor Lydia Peeters

Dit jaar was het een speciale editie van de Gouden Baksteen, de prijs die Bouwunie toekent aan de politicus of instantie die in het afgelopen jaar het meest heeft betekend voor de bouw. Het was immers de vijfentwintigste keer dat de trofee werd uitgereikt. De winnaar was Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De uitreiking vond plaats tijdens een gala-avond met ruim 500 aanwezigen.

daikin2c2.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 983 – april 2022
Warmtepompen voor renovatie en nieuwbouw

De eisen rond energieprestatie worden steeds strenger, en de hoge energieprijzen hebben zuinigheid meer dan ooit boven aan de agenda gezet. Daardoor wordt het bijzonder aantrekkelijk om gebruik te maken van hernieuwbare energie. Daikin speelt daarop in door het al veelzijdige gamma van warmtepompen nogmaals uit te breiden. Zo zijn er twee nieuwkomers in het Altherma gamma, en wordt er tevens een Multisplit+ geïntroduceerd.

viessmannmunchen1gamma.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 983 – april 2022
Viessmann zet volop in op warmtepompen

Sinds begin dit jaar is Max Viessmann groep CEO van het gelijknamige bedrijf. Tot dan toe deelde hij die verantwoordelijkheid, en volgt zo zijn vader Martin Viessmann op. Die generatiewissel is meteen ook een beleidsomslag voor Viessmann. Er wordt volop ingezet op de overschakeling van verbrandingstechniek naar slimme oplossingen voor hernieuwbare energie. Een concreet gevolg daarvan is de introductie van een reeks lucht-water warmtepompen die specifiek zijn ontworpen voor ketelvervanging.

themacharleroi1kazerne.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 983 – april 2022
WKK voor brandweerkazerne van Charleroi

Lange looptijden zijn cruciaal voor een rendabele werking van een WKK-installatie. Hoe langer installatie draait, hoe korter de terugverdientijd is. Bovendien zijn korte start-stopcycli nadelig voor de levensduur. Om aan voldoende draaiuren per jaar te komen, is er allereerst een aangepaste hydraulische verdeelinstallatie nodig, zodat de WKK altijd de warmte kwijt kan. Een tweede voorwaarde is een intelligente sturing om de energiestromen in goede banen te leiden. Met de installatie van de nieuwe brandweerkazerne van Charleroi, toont Thema hoe het moet: over de laatste jaren haalt de WKK 7200 tot 7600 draaiuren per jaar.

132236128l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 983 – april 2022
Verwarming en de energietransitie

Verwarming en koeling van gebouwen is cruciaal voor de energietransitie, dat wordt al genoeg herhaald. Om te peilen in welke mate de sector klaar is voor deze overgang, organiseerde EHI, de vereniging van de Europese verwarmingssector, een virtueel panelgesprek met als centrale vraag: hoe ver staat de sector op de weg naar de doelstellingen van 2050? Het antwoord is heel bemoedigend: in principe hebben we de nodige oplossingen. De obstakels zijn eerder maatschappelijk en economisch dan technisch. Zo blijft het gebrek aan geschoolde mensen een knelpunt, net als is de prijsstructuur van de brandstoffen.