villeroybochsalesadvisorsartis.jpg

SANITAIR  
De Onderneming 986 – oktober 2022
Sales Advisors sturen ook opleiding en digitale tools aan

In de voorbije jaren zijn Steffi Vissers, Gael Mammarella en Karel De Clercq uitgegroeid tot vertrouwde gezichten bij Villeroy & Boch. Als Sales Advisor zijn zij zeer breed in het sanitaire werkveld actief. Ze zijn niet enkel de link naar groothandels en installateurs (met showroom), maar ook nauw betrokken bij het opleidingsgebeuren en het promoten van de digitale tools.

willemswilrijk4takel.jpg

SANITAIR  
De Onderneming 986 – oktober 2022
Alpinisme in de schacht

FlowFit, het innoverende toevoersysteem van Geberit, onderscheidt zich vooral door het installatiegemak. Door het nieuwe type van persfitting met persband, kan men immers verschillende diameters persen met dezelfde klem. Bovendien hoeft men de persklem niet meer rond de fitting te plaatsen, als men aan de persindicator kan, volstaat dat. Die eigenschap komt bijzonder goed van pas als men moet werken in moeilijk bereikbare plaatsen, zoals een uiterst nauwe koker. Firma Willems en Partners kan van ervaring spreken.

bulexconnect1kantoor.jpg

MEET- EN REGELTECHNIEK  
De Onderneming 986 – oktober 2022
Zorgeloos verwarmen met geconnecteerde systemen

Zorgeloos comfort verzekeren, dat is de centrale prioriteit voor Bulex. De slogan van de verwarmingsfabrikant is niet voor niets ‘Relax, it is Bulex’. Met de MiGo Expert tool wil Bulex de mogelijkheden van geconnecteerde toestellen benutten om het werk van de installateur efficiënter te laten verlopen, en om de klant meer gemoedsrust te bieden.

135590751l.jpg

MEET- EN REGELTECHNIEK  
De Onderneming 986 – oktober 2022
Energiebesparing door een slimme regeling

Er wordt steeds meer gevraagd van gebouweninstallaties. Ze moeten niet alleen voor thermisch comfort zorgen, maar dat moet ook zo zuinig mogelijk gebeuren. Daardoor worden ze ook complexer: dikwijls zien we combinaties van verschillende technieken, met vaak nog meerdere energieproductiesystemen en/of opslag. De gangbare regelmethodes schieten daarvoor tekort, met als gevolg dat die installaties inefficiënt werken. Builtwins, een spinoff van de KULeuven heeft daarvoor een predictieve regeling ontwikkeld die alle componenten van een installatie efficiënt met elkaar kan laten samenwerken.

bdwschluter5616526796169439695n.jpg

INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP  
De Onderneming 986 – oktober 2022
Strakke afwerking op keienbed met Schlüter-Systems producten

Bij de aanleg van een zwembad wilde de klant een bijzonder strak uitzicht, zonder goten of afvoer. Firma BDW Projects vond hiervoor een oplossing dankzij een systeem van Schlüter-Systems waarbij de tegels op een keienbed of split worden gelegd. De voegen worden open gelaten tot 3mm, zodat het water kan infiltreren doorheen het keien- of splitbed op de Schlüter-systems TROBA drainagemat. Zo kunnen de tegels perfect vlak gelegd worden. Het resultaat is een strakke afwerking, zonder enige storende elementen. Om gelijke voegen te garanderen, is er ook het bijpassende voegkruisje beschikbaar van 3 mm breedte. Hierbij kunnen er twee hulpstukken op elkaar worden gezet tot een hoogte van 30 mm.

vaillantstabitec2pompgroep.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 985 – september 2022
Hybride geothermische installatie voor optimaal comfort

Stabitec is een studiebureau dat een totaalservice aanbiedt, met onder meer stabiliteit, speciale technieken en energetische studies. De firma was het dus een beetje aan zichzelf verplicht om van haar nieuwe vestigingsplek een demonstratieproject te maken. Daarom werd gekozen voor een hybride geothermische installatie van Vaillant. De uitwerking en installatie gebeurden door installatiebedrijf Goeminne, met ondersteuning van groothandel Toch.

techlinkwinnaars1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 985 – september 2022
Eerste Techlink Awards uitgereikt

Techlink, de vereniging voor installatiebedrijven elektriciteit, HVAC en sanitair binnen de Confederatie Bouw, heeft een nieuw initiatief gelanceerd om haar leden in de bloemetjes te zetten. In plaats van de Nacht van de Technieken kwam er nu de eerste editie van de Techlink Awards. De bedoeling is duidelijk: de prestaties van verdienstelijke leden onder de aandacht te brengen. Installatiebedrijven spelen immers een sleutelrol in de energietransitie, en dat verdient om beter bekend te worden.

agoriadigit.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 985 – september 2022
Uitstoot verminderen door digitalisering

We staan voor een dubbele transitie. Enerzijds is er de welbekende energietransitie, maar tegelijk is de maatschappij aan een snel tempo aan het digitaliseren. Industrievereniging Agoria liet daarom onderzoeken in welke mate de digitale transitie kon bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De conclusies van de studie Digital4Climate zijn bemoedigend: digitalisering zou tegen 2030 de uitstoot met een kleine 9% kunnen doen dalen ten opzichte van 2019. Gaat men uit van een sneller tempo van digitaliseren, wordt dat zelfs meer dan 11%. Agoria pleit dan ook voor een versnelling van de dubbele transitie.

btecchav22.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 985 – september 2022
De visie van BtecCH op de energietransitie

BtecCH, de opvolger van Cedicol, is uitgegroeid tot tot een algemeen platform voor technische informatie over verwarming in België. Op de jongste algemene vergadering werd de structuur doorgelicht en werden de nieuwe plannen voorgesteld. Deze vergadering werd afgesloten met een panelgesprek met vertegenwoordigers van de sector, het onderwijs en de overheden van de drie gewesten, die hun visie op de energietransitie gaven.

vcbenergiecongres22panel.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 985 – september 2022
Dertiende Energiecongres van de VCB

Het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw was destijds in het leven geroepen om systematische verstrenging van de energieprestatie-eisen tot het BEN-niveau (E30) te begeleiden. Ondertussen zijn de ambities een heel stuk hoger geworden: het gaat erom koolstofneutraal te bouwen. Een eerste referentiedatum is 2030. In het Fit for 55 pakket heeft de EU namelijk voorop gesteld dat de CO2-uitstoot tegen dan met 55% moet verminderd zijn. De impact van deze doelstellingen op de bouwsector vormde het centrale thema van dit congres, dat naar goede gewoonte plaatsvond in de Lamot-site in Mechelen.

2022groepsfoto.jpg

OPLEIDING  
De Onderneming 985 – september 2022
Zestiende editie Scholenwedstrijd Sanitair en Verwarming

Na een editie die beheerst werd door de coronamaatregelen, keerde de organisatie van de Scholenwedstrijd West-Vlaanderen terug naar een meer normale aanpak voor deze zestiende editie. Met dit initiatief willen de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink de installatiesector onder de aandacht brengen bij jongeren. De winnaars voor dit schooljaar waren VTI Roeselare (BSO) en De Ast Poperinge (Buso).

odewarmtenettenbxlstudiedagpubliek.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 985 – september 2022
Studiedag “Brussel koolstofvrij maken via warmtenetten”

De gebouwverwarming in Brussel koolstofvrij maken door groene warmtebronnen lokaal te delen, dat was de eerste focus van de recente studiedag rond Heating Cities & Cooling Communities in de gebouwen van Leefmilieu Brussel. De duurzame energiefederaties EDORA, Warmtenetwerk Vlaanderen en Cluster TWEED brachten 200 experts, vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en commerciële partners samen over de rol van warmtenetten in het Brussels gewest.