annex51figuur111.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 975 – maart 2021
Geluid van warmtepompen in kaart brengen

De brede verspreiding van lucht-water warmtepompen wordt belemmerd door een moeilijke kwestie: omdat er nu eenmaal een buitenunit nodig is, zal de werking altijd in de omgeving hoorbaar zijn. Als die geluidshinder te groot is, zal dat een drempel vormen voor de maatschappelijke aanvaarding van die techniek. Om na te gaan welk geluid warmtepompen nu concreet produceren, en hoe dat verminderd kan worden, werd daarom binnen het Internationaal Energie-agentschap (IEA) de werkgroep HPT Annex 51 opgericht. Deze werkgroep heeft ondertussen een aantal resultaten behaald, die werden voorgesteld op een webinar eind november.

164392636l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Werk maken van de overschakeling op waterstof

Waterstof wordt gezien als een van de belangrijke energiedragers van een koolstofneutrale economie. Groene waterstof heeft tal van voordelen: het biedt een koolstofneutrale oplossing voor toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn, bijvoorbeeld in industrie of transport. Het is tevens een mogelijkheid om groene energie op te slaan, en men kan de bestaande techniek en infrastructuur voor andere gassoorten grotendeels blijven gebruiken. Over de mogelijkheden van waterstof voor verwarming organiseerde EHI, de Europese vereniging van de verwarmingssector een virtueel panelgesprek, met vertegenwoordigers van het Europees parlement, de Europese Commissie en de sector.

fernoxaalst2.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Adequate waterbehandeling voor CV-installatie SMI Aalst

Het Sint-Maartensinstituut (SMI) is sinds meer dan 100 jaar gevestigd in de Aalsterse binnenstad. In een van de stookplaatsen staan twee gasverwarmingsketels in voor de verwarming van een deel van het scholencomplex, dat bestaat uit verschillende bouwfasen. De expertise van Fernox zorgde ervoor dat het leidingennetwerk weer optimaal functioneert en alle lokalen in deze gebouwen gelijkmatig verwarmd worden.


GMI rectangle maart 2021
reznorwaregemfoto1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Efficiënte verwarming voor Plafomat/Hubo

De Hubo-vestiging in Waregem is niet als alle andere. Bij de renovatie van de voormalige doe-het-zelf-zaak werd namelijk een extra deel bijgebouwd waar een Plafomat handel in is ondergebracht. Het professionele gedeelte loopt drempelloos over in het doe-het-zelf-gedeelte. Voor de verwarming werd gekozen voor een systeem met RHeco luchtverwarmers van Reznor, ondersteund door destratificatieventilatoren.

genanoelektrofiltratiefoto3.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Luchtzuivering door elektrostatische precipitatie

Het coronavirus heeft een goede binnenluchtkwaliteit hoog op de agenda gezet. Afdoende ventileren is natuurlijk de meest voor de hand liggende methode om dat te bereiken. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk, omdat bijvoorbeeld de nodige installaties ontbreken of omdat het anders te koud wordt binnen. Bovendien moet men voorkomen dat de ventilatie zelf voor een verdere verspreiding van vervuiling of ziektekiemen zou zorgen. Filtratie en reiniging van de lucht biedt dan uitkomst. Elektrofiltratie is hiervoor een interessante techniek. De Onderneming sprak met Guillaume Ooms een van de specialisten terzake, van de firma Genano.

121139382l.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Coronavirus en HVAC-installaties

Het coronavirus verspreidt zich onder meer door de lucht. In kantoren en bedrijfsgebouwen is een aangepaste ventilatie dus een belangrijk element om verspreiding tegen te gaan. Hoe men dat als gebouwbeheerder best aanpakt, werd behandeld op een webinar van IFMA. Keuringsinstelling Vinçotte gaf een overzicht van het probleem en deed een reeks aanbevelingen.

ducoveurnedemaalderijknikrooilijn.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Van maalderij tot wooncomplex met open zicht op Veurnevaart

Nieuwbouwproject de Maalderij in Veurne levert het bewijs dat aangenaam wooncomfort en moderne architectuur samen gaan. Het ontwerp naar de hand van Govaert & Vanhoutte architects is gebaseerd op een mix van architectonisch beton en houten constructies. Projectontwikkelaar Bernard Joye wou de wooneenheden zo functioneel en zo natuurlijk mogelijk houden. In deze woonunits – maximaal gericht naar de Veurnevaart – zorgt ventilatiespecialist Duco voor een gezond binnenklimaat.

smitsairjetgntzwarteuitvoering.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Luchtbehandeling op maat voor monumentaal Gents Posthotel

Het statige voormalige postgebouw van de stad Gent werd enkele jaren terug gerestaureerd en omgedoopt tot ‘Posthotel’. Het historische gebouw aan de Korenmarkt dateert uit 1903, en bevat, naast een luxueus hotel, ook een zestal winkelruimtes. Het gebouw, en het atrium in het bijzonder, is een modelvoorbeeld inzake duurzame technieken. Om de gekoelde en verwarmde lucht op een juiste manier in de ruimte te brengen, opteerde het installatiebedrijf voor luchtdistributieplena met Jet-Nozzles van Smitsair Jetsystemen.

euroindexelektrischfoto2.jpg

MEET- EN REGELTECHNIEK  
De Onderneming 975 – maart 2021
Euro-Index breidt gamma uit

Euro-Index staat traditioneel sterk als leverancier van materiaal en meetapparatuur voor verwarmingsinstallaties op gas en stookolie. Naarmate de energietransitie zich doorzet, winnen echter ook andere specialiteiten aan belang, met name elektriciteit en koeltechniek. De firma heeft daarom het assortiment meetinstrumenten voor elektrische installaties verder uitgebreid. Tevens wordt het aanbod voor koeltechniek versterkt, om in te spelen op de groeiende interesse voor warmtepompen en airconditioning.

wascorfidaltijddejuisteonderdelenbijdehand.jpg

INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP  
De Onderneming 975 – maart 2021
Optimaal voorraadbeheer

Groothandel Wasco heeft zich gespecialiseerd in HVAC-onderdelen, in de eerste plaats voor service monteurs. De cruciale vraag voor deze laatste is: welke onderdelen meenemen in de bestelwagen? Als ze voor een interventie niet over de juiste onderdelen beschikken betekent dat tijdverlies. Anderzijds liggen er misschien tegelijk nutteloze onderdelen in de bestelwagen, met andere woorden: slapend kapitaal. Wasco heeft daarvoor een oplossing: voorraadbeheer via RFID.

ish21voorstellingfoto2.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
ISH gaat digitaal

Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus is het niet haalbaar om de ISH-beurs in Frankfurt als een fysiek evenement te laten doorgaan. De organisatie heeft besloten om volop de kaart van de digitalisering te trekken, en een virtuele beurs aan te bieden. De kernactiviteit van ISH is immers om leveranciers in contact te brengen met gebruikers. Dat hoeft echter niet per se fysiek te gebeuren. Daarom wil ISH Frankfurt zijn rol als platform voor de sector blijven vervullen, zij het op een andere manier. De sector kan immers helpen om een antwoord te bieden op enkele van de grote uitdagingen van deze tijd.

bb21sfeer.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Batibouw wordt virtueel

Met de coronamaatregelen werd het al snel duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om Batibouw in zijn vertrouwde vorm te organiseren. Daarom gooide de organisatie het over een andere boeg: van 27 tot 7 maart, dus op de oorspronkelijk voorziene data, zal de beurs als een online evenement plaatsvinden. De bijbehorende vakbeurzen, zoals Installpro, zijn verplaatst naar juni, wanneer ze naar verwachting fysiek zullen kunnen doorgaan.