heat4coolinfografiek.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 977 – mei 2021
Concepten voor energiezuinige renovatie

Om de energietransitie te doen slagen, moet de uitstoot van het gebouwenbestand sterk naar omlaag. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan: heel wat gebouwen zijn weinig energie-efficiënt, en de renovatiegraad bedraagt ongeveer 1%. Er is dus dringend nood aan aangepaste concepten voor een efficiënte renovatie. In het Heat4Cool project, in het kader van het Europese Horizon 2020 programma, werd gezocht naar technische concepten en software-instrumenten om bestaande gebouwen meer koolstofneutraal te maken. Het ging van start in 2016 en liep af in april 2021.

buderuswp21monobloc.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 977 – mei 2021
Warmtepompen als technologie van de toekomst

Met drie nieuwe stille warmtepompen trekt Bosch Thermotechnology volop de kaart van de hernieuwbare energie. “Met meer dan 50 jaar expertise, zeer installatie- en onderhoudsvriendelijke warmtepompen, bewezen energie-efficiëntie, en een doordacht ‘Heat pump development plan’ trekt Buderus steeds meer installateurs over de streep”, aldus Joost Berckx, Product Manager all brands bij Bosch Thermotechnology.

vaillantbrunehautfoto2.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 977 – mei 2021
Fluisterstille warmtepompen voor residentieel project

In een project van 12 eengezinswoningen in Guignies, een deelgemeente van Brunehaut bij Doornik, werden individuele lucht-water warmtepompen van Vaillant geplaatst. Behalve de prestaties en het gemak van installatie gaf vooral de stille werking de doorslag. Hoewel de buitenunit vlakbij de woning geplaatst werd, is het toestel zo goed als onhoorbaar.


GMI rectangle maart 2021
nathanbritishschool1.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 977 – mei 2021
Warmtepompen voor studentenverblijf

Bij de British School in Tervuren zijn er ook stages voor internationale studenten. Om die studenten een onderdak te bieden heeft de school een oude villa aan de overkant van de Leuvense Steenweg aangekocht, en die omgevormd tot een studentenverblijf. Daar hoort ook een zuinige en performante verwarming bij. Die werd gevonden bij Nathan, die Alpha Innotec geothermische warmtepompen leverde. De grootste uitdaging was om alles in de bestaande structuur te laten passen, en toch voldoende comfort te garanderen.

thercon5.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 977 – mei 2021
Geothermische verwarming in Barl’lo

In het centrum van Bornem – volledig omgeven door een groene parkomgeving – verrijst het duurzame woonproject Barl’lo: drie kleinschalige appartementsgebouwen onder de noemer ‘Duurzaam wonen in een landschapspark’. Maar ook duurzaam door de verstandige keuze voor collectieve geothermische warmtepompen van Clivet, geleverd door Thercon en geplaatst door HVAC-installatiebedrijf Theo Boons.

nathanninovefoto2.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 976 – april 2021
Gecombineerd verwarmen en koelen

Voor een dierenartspraktijk in Ninove zocht de opdrachtgever naar een oplossing die niet alleen hoge prestaties kon leveren, maar ook soepel was in het gebruik en bovendien ecologisch verantwoord. Die werd gevonden in de vorm van een installatie met een geothermische warmtepomp met passieve koeling van Nathan. Plaatselijk installatiebedrijf DACO Total Energy Concepts nam alle technieken voor zijn rekening.

atlanticwpbfoto2.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 976 – april 2021
Eigenverbruik optimaliseren met slimme warmtepompboilers

Het einde van de terugdraaiende teller heeft voor heel wat beroering gezorgd bij eigenaars van PV-panelen in Vlaanderen. Door het afschaffen van de voordelige regeling zien ze hun verwachte winst in rook opgaan. Een slim systeem om de elektriciteit tijdens piekproductie op te slaan voor later verbruik, kan echter uitkomst bieden. Dat kan natuurlijk met een elektrische batterij, maar een andere mogelijkheid is een warmtepompboiler. Tijdens zonnige perioden wordt de boiler namelijk opgewarmd met gratis zonnestroom. Zo realiseert de gebruiker een dubbele winst: als de zon niet schijnt, maakt dat toestel immers ook zuinig sanitair warm water met de energie van de buitenlucht. Specialist terzake Atlantic heeft een aantal interessante systemen.

annex51figuur111.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 975 – maart 2021
Geluid van warmtepompen in kaart brengen

De brede verspreiding van lucht-water warmtepompen wordt belemmerd door een moeilijke kwestie: omdat er nu eenmaal een buitenunit nodig is, zal de werking altijd in de omgeving hoorbaar zijn. Als die geluidshinder te groot is, zal dat een drempel vormen voor de maatschappelijke aanvaarding van die techniek. Om na te gaan welk geluid warmtepompen nu concreet produceren, en hoe dat verminderd kan worden, werd daarom binnen het Internationaal Energie-agentschap (IEA) de werkgroep HPT Annex 51 opgericht. Deze werkgroep heeft ondertussen een aantal resultaten behaald, die werden voorgesteld op een webinar eind november.

buderusmolfoto1.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Duurzaam verwarmen en koelen in hedendaags wooncomplex

In Mol-Gompel, net buiten het centrum van de gemeente, werd een hedendaags wooncomplex met 9 appartementen gerealiseerd, naar een ontwerp van Alfa Architectuur uit Oud-Turnhout. Voor het verwarmen en koelen opteerde de bouwheer voor split lucht-water warmtepompen Logatherm van Buderus. Installateur van dienst was de firma BE Sanitair uit Herentals.

ehpagtwarmtenetslides53.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Van een gasnet naar een warmtenet?

Aansluitend op de prijsuitreiking van de Heat Pump City of the Year, organiseerde EHPA, de vereniging van de Europese warmtepompsector, ook enkele webinars over toekomstgerichte warmtepomptoepassingen. Een daarvan werd gehouden in het kader van GeoAtlantic, een interregionaal Europees project om na te gaan hoe geothermische warmtepompen kunnen bijdragen tot een koolstofneutrale verwarming in de landen aan de Atlantische kust, in de eerste plaats het Iberisch schiereiland en Frankrijk.

tnoindustriewp12.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Warmtepompen voor industriële toepassingen

Als we willen overschakelen naar een koolstofneutrale economie, moeten we meer circulair gaan denken: afval moet tot grondstof worden. Op het vlak van industriële warmte zijn er heel wat kansen. Bij industriële processen komt er namelijk veel warmte vrij, die nu grotendeels verloren gaat. Door die warmte op te vangen en door middel van een warmtepomp weer op het uitgangsniveau te brengen, kan men de thermische cyclus sluiten. Afvalwarmte wordt dan weer tot proceswarmte, met een minimum aan energietoevoer. In een webinar van de Nederlandse TNO gaven diverse experts hun blik op de kwestie. Het webinar kwam er naar aanleiding van een witboek van TNO over de kwestie: Strengthening Industrial Heat Pump Innovation. Decarbonising Industrial Heat.

nathanleefdaallfoto1.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 973 – november 2020
Koeling geeft de doorslag

Toen Frank Bruyninckx van de firma Precon zijn woning bouwde in Leefdaal bij Leuven, was hij op zoek naar een performant en toekomstgericht verwarmingssysteem. Dat werd gevonden in de vorm van een geothermische warmtepomp. Wat de keuze van de fabrikant betreft, kwam hij via groothandel Van Oirschot terecht bij Alpha Innotec, verdeeld door Nathan. Omdat hij actief is in de bouwsector, legde hij zelf de installatie aan, met technische ondersteuning van Nathan.