46635044l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 978 – september 2021
Een nieuwe start en een nieuwe naam voor Cedicol

Traditioneel staat Cedicol bekend voor expertise in vloeibare brandstoffen. Generaties installateurs hebben er opleidingen gevolgd en certificeringen behaald voor oliestook. Het verwarmingslandschap is echter veranderd, en de vereniging heeft gaandeweg haar activiteiten verbreed, onder meer naar gastechniek. Ondertussen is de tijd rijp voor een volgende stap: om klaar te zijn voor de energietransitie, vormt Cedicol zich om tot een platform voor verwarmingstechniek in het algemeen. Daar hoort meteen ook een nieuwe naam bij: BtecCH.

timmermanscrop.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 977 – mei 2021
Gas: Fit For 55?

Eurogas vertegenwoordigt de Europese sector voor distributie en verkoop van gas, en groepeert 51 bedrijven en instellingen uit 24 landen. De leden vervullen een sleutelrol in de decarbonisatie van de Europese economie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de -virtuele- jaarvergadering van 2021 gewijd was aan de Europese klimaatdoelstellingen, met als motto: Gas: Fit for 55?

vcbgasloosboydens35.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 977 – mei 2021
Van gas af

We moeten af van fossiele brandstoffen in gebouwen, zoveel staat vast. Voor nieuwbouw komt dit in de praktijk neer op bouwen zonder aardgas, veruit de meest toegepaste fossiele brandstof. De Vlaamse regering heeft een eerste stap in deze richting gezet, door aardgas niet meer toe te laten voor hoofdverwarming in grote woningprojecten. Hoe zo een gasloze toekomst eruit kan zien, werd toegelicht op een webinar van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Marijke De Meulenaer (VEKA) gaf het standpunt van het beleid, Jan Caerels (Techlink) ging in op de technische kwesties en Wim Boydens van het gelijknamige studiebureau gaf voorbeelden van wat er in de praktijk mogelijk is.


GMI rectangle maart 2021
banner.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 976 – april 2021
De aantrekkelijkheid van de sector vergroten

De bouw heeft handen nodig, zowel arbeiders als bedienden, zowel jongeren als niet meer zo jonge werknemers. Dat was de kernboodschap van de Confederatie Bouw op het traditionele Bouwforum, waar even traditioneel de balans van de sector gemaakt werd. Minder traditioneel was dat het nu om een online evenement ging, wegens corona, en niet meer bij de opening van Batibouw plaatsvond.

54890361xl.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 976 – april 2021
Vlaamse beperking op gasaansluiting biedt kansen voor hernieuwbare energie

De energietransitie betekent dat we af moeten van fossiele brandstoffen. In deze optiek heeft het dan ook weinig zin om nieuwbouwprojecten systematisch aan te sluiten op het aardgasnet. Vanaf dit jaar moet nieuwbouw trouwens bijna-energieneutraal zijn. De Vlaamse regering heeft dan ook beslist dat er voor grote woonprojecten met een bouwaanvraag vanaf 2021 geen aansluiting op het gasnet meer voorzien wordt. Concreet zijn dat projecten met meer dan 25 wooneenheden. Vanaf volgend jaar ligt de bovengrens op 15 wooneenheden. ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van materiaal voor verwarming, staat positief tegenover deze beslissing omdat het kansen biedt voor nieuwe technieken, in de eerste plaats warmtepompen.

106993564l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Impact van de coronacrisis op de HVAC-R sector

Eurovent Market Intelligence is een organisatie onder de Eurovent-koepel die marktgegevens verzamelt over de HVAC-R sector. Deelnemende fabrikanten sturen gegevens in over hun verkoop in de verschillende categorieën. Op basis daarvan worden marktstatistieken opgesteld. De partner-fabrikanten kunnen beschikken over de gedetailleerde gegevens; daarnaast publiceert Eurovent Market Intelligence ook meer algemene overzichten, die ook raadpleegbaar zijn voor niet-leden.


Grundfos oktober 2021
groenewwarmtenavfoto4.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’

Op donderdag 04 februari 2021 organiseerde Netwerk Architecten Vlaanderen de webinar ‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’. Een boeiend programma met gastspreker Prof. Ir. Wim Boydens en onderbouwd met vier inspirerende cases kon bijna 1.000 deelnemers aantrekken.

131353591l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Een corona-aanpak voor het klimaat?

Op de vooravond van Batibouw geeft ATTB, de vereniging van de Belgische leveranciers van verwarmingsmateriaal, traditiegetrouw een terugblik op het voorbije jaar. Tegelijk formuleert de vereniging wensen en verwachtingen voor de toekomst. Een eerste vaststelling is dat de sector de coronacrisis vrij goed doorstaan heeft. De lockdown heeft velen het belang van een comfortabele woning doen inzien, met als gevolg dat er flink geïnvesteerd is renovatie en modernisering van installaties. De aandacht voor corona mag echter de klimaatproblematiek niet naar de achtergrond dringen. Ook hier zijn ingrijpende maatregelen nodig. Tevens wijst de sector erop dat er ook voldoende mensen moeten zijn om de klimaatplannen uit te voeren. Anders zijn de doelstellingen niet meer dan luchtkastelen.

vcbenergiecongres20slide133_1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 973 – november 2020
Vlaamse nieuwbouw op weg naar BEN-norm

Zoals vele evenementen van het voorjaar was ook het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) eerst uitgesteld en dan omgevormd tot een online versie. De verschillende uiteenzettingen werden gegeven in een reeks webinars. De boodschap van de VCB is duidelijk: we moeten volop investeren in de energietransitie om uit het slop van de coronacrisis te komen.


RBM rectangle september/oktober 2021
aticvubfiguur313.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 967 – februari 2020
Atic informeert over nieuwe ontwikkelingen in HVAC

Kennisverspreiding is een van de kerntaken van Atic, de Belgische vereniging van HVAC-technici. Daarom organiseerde de vereniging eind december 2019 een studiedag rond nieuwe ontwikkeling op dit gebied. Een vijftiental sprekers gaven in een strak

91702435xl.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 967 – februari 2020
ATTB pleit voor einddatum atmosferische ketels

Naar goede gewoonte geeft ATTB, de vereniging van Belgische leveranciers van verwarmingsmateriaal, een overzicht van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de toekomst. Een eerste vaststelling is dat 2019 erg sterk op 2018 leek. Dat is geen

paleblueandvioletdonutmemphiscoolpresentation21_1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 965 – november 2019
Hoe staat de eindklant tegenover de installatiesector?

ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, liet een marktstudie uitvoeren bij woningeigenaars. Het onderzoeksbureau Ivox ondervroeg daarvoor een staal van 1.000 Belgen, representatief voor taal, geslacht, leeftijd en