106993564l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Impact van de coronacrisis op de HVAC-R sector

Eurovent Market Intelligence is een organisatie onder de Eurovent-koepel die marktgegevens verzamelt over de HVAC-R sector. Deelnemende fabrikanten sturen gegevens in over hun verkoop in de verschillende categorieën. Op basis daarvan worden marktstatistieken opgesteld. De partner-fabrikanten kunnen beschikken over de gedetailleerde gegevens; daarnaast publiceert Eurovent Market Intelligence ook meer algemene overzichten, die ook raadpleegbaar zijn voor niet-leden.

groenewwarmtenavfoto4.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’

Op donderdag 04 februari 2021 organiseerde Netwerk Architecten Vlaanderen de webinar ‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’. Een boeiend programma met gastspreker Prof. Ir. Wim Boydens en onderbouwd met vier inspirerende cases kon bijna 1.000 deelnemers aantrekken.

131353591l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Een corona-aanpak voor het klimaat?

Op de vooravond van Batibouw geeft ATTB, de vereniging van de Belgische leveranciers van verwarmingsmateriaal, traditiegetrouw een terugblik op het voorbije jaar. Tegelijk formuleert de vereniging wensen en verwachtingen voor de toekomst. Een eerste vaststelling is dat de sector de coronacrisis vrij goed doorstaan heeft. De lockdown heeft velen het belang van een comfortabele woning doen inzien, met als gevolg dat er flink geïnvesteerd is renovatie en modernisering van installaties. De aandacht voor corona mag echter de klimaatproblematiek niet naar de achtergrond dringen. Ook hier zijn ingrijpende maatregelen nodig. Tevens wijst de sector erop dat er ook voldoende mensen moeten zijn om de klimaatplannen uit te voeren. Anders zijn de doelstellingen niet meer dan luchtkastelen.


Grundfos rectangle april 2021
vcbenergiecongres20slide133_1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 973 – november 2020
Vlaamse nieuwbouw op weg naar BEN-norm

Zoals vele evenementen van het voorjaar was ook het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) eerst uitgesteld en dan omgevormd tot een online versie. De verschillende uiteenzettingen werden gegeven in een reeks webinars. De boodschap van de VCB is duidelijk: we moeten volop investeren in de energietransitie om uit het slop van de coronacrisis te komen.

aticvubfiguur313.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 967 – februari 2020
Atic informeert over nieuwe ontwikkelingen in HVAC

Kennisverspreiding is een van de kerntaken van Atic, de Belgische vereniging van HVAC-technici. Daarom organiseerde de vereniging eind december 2019 een studiedag rond nieuwe ontwikkeling op dit gebied. Een vijftiental sprekers gaven in een strak

91702435xl.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 967 – februari 2020
ATTB pleit voor einddatum atmosferische ketels

Naar goede gewoonte geeft ATTB, de vereniging van Belgische leveranciers van verwarmingsmateriaal, een overzicht van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de toekomst. Een eerste vaststelling is dat 2019 erg sterk op 2018 leek. Dat is geen


GMI rectangle maart 2021
paleblueandvioletdonutmemphiscoolpresentation21_1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 965 – november 2019
Hoe staat de eindklant tegenover de installatiesector?

ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, liet een marktstudie uitvoeren bij woningeigenaars. Het onderzoeksbureau Ivox ondervroeg daarvoor een staal van 1.000 Belgen, representatief voor taal, geslacht, leeftijd en

pixiifossielvrijfoto2.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 963 – september 2019
Pad uittekenen naar een gebouwenbestand zonder fossiele brandstoffen

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we af van fossiele brandstoffen in gebouwen. De technieken zijn voorhanden, maar worden nog te weinig toegepast. Pixii, het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, pleit bij monde van zijn

ehpahpcy19foto1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 961 – juni 2019
Tampere wint Heat Pump City of the Year 2019

Om het gebruik van warmtepompen in een stedelijke context aan te moedigen, heeft EHPA, de vereniging van de Europese warmtepompsector, de Heat Pump City of the Year Award gecreëerd. Na een eerder aarzelende start, kende dit initiatief een stijgend

vcbcongres19foto1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 960 – mei 2019
Nieuwe energieconcepten voor de gebouwde omgeving

Dit jaar was de energietransitie het centrale thema van het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw. De klimaatdoelstellingen staan meer dan ooit in de belangstelling, en de bouwsector is klaar om daar een antwoord op te bieden. Daarvoor

aticpmh18foto1.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 960 – mei 2019
Naar een levenscyclusanalyse van gebouwen

Atic, de vereniging van de Belgische HVAC-technici, ziet kennisoverdracht als een van haar kerntaken. Daarom wil ze ook beloftevolle studenten aanmoedigen met de prijs Marcel Herman, die wordt uitgereikt aan verdienstelijke eindwerken in het

bouwforum19.JPG

FEDERATIES  
De Onderneming 959 – april 2019
Vijftiende Bouwforum op Batibouw

Zoals elk jaar organiseert de Confederatie Bouw het Bouwforum bij de opening van Batibouw. De editie van 2019 was apart, omdat de kopstukken van de voornaamste politieke partijen waren uitgenodigd om te debatteren over een aantal bouwthema’s: 6%