hartmannzonnethermiefiguur2.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 973 – november 2020
Thermische zonne-energie, quo vadis?

Het potentieel van thermische zonne-energie kan maar zeer gedeeltelijk benut worden door een verwarmingsinstallatie met conventionele technieken. Daardoor gaat een groot deel van de mogelijke opbrengst verloren, vooral in de winter. Dit artikel gaat over de oorzaken van dit probleem en toont de mogelijkheden om de dekkingsgraad in de winter te verbeteren.

task601.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 972 – oktober 2020
Mogelijkheden van hybride zonnepanelen

Naast de bekende thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, bestaat er ook een gecombineerde vorm, die zowel warmte als elektriciteit levert. Deze variant staat bekend als PVT (fotovoltaïsch + thermisch) en heeft het voordeel dat er een veel

ehpasunhorizonfiguur13.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 972 – oktober 2020
Zonnethermie combineren met warmtepompen

Zonnepanelen en warmtepompen zijn de twee meest ingeburgerde technieken voor hernieuwbare energie in gebouwen. In het kader van de decarbonisatie ligt het dus voor de hand om na te gaan of beide elkaar kunnen versterken. Daarvoor werd het Europese


RBM rectangle september/oktober 2021
fraunhoferzonnegevelfoto3.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 970 – mei 2020
Warmtepotentieel van gevels benutten

In het kader van de energietransitie kunnen ‘warmtegevels’ een bijdrage leveren. Dit aspect werd tot nu toe eerder verwaarloosd. Een onderzoeksgroep onder leiding van het Fraunhofer Institut ISE (onderzoek naar zonne-energie) heeft in het

sanutalresolpthfiguur5.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 969 – april 2020
Een warm bad dankzij zonne-energie

Met de introductie van de slimme meter wordt het interessanter om zoveel mogelijk fotovoltaïsche elektriciteit zelf te verbruiken. Dat kan door de elektriciteit tijdens de productiepieken op te slaan om ze daarna te gebruiken wanneer er vraag is.

hybridezonnepanelenfoto1.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 954 – oktober 2018
Resultaten van hybride zonnepanelen in de praktijk

Het principe achter hybride zonnepanelen is vrij eenvoudig. De basisvaststelling is dat, naargelang PV-panelen warmer worden, hun opbrengst daalt. Door zonnepanelen te voorzien van een koelsysteem, slaat men twee vliegen in een klap: er wordt meer


GMI rectangle maart 2021
zswelektrolysefoto.jpg

ZONNE-ENERGIE  
De Onderneming 953 – september 2018
Energiezuinige productie van hernieuwbare waterstof

Het probleem van groene stroom is niet zozeer dat er te weinig van is, maar dat de beschikbaarheid niet overeenkomt met de vraag. Zolang de overproductie van zonnepanelen in de zomer niet kan worden opgeslagen, zullen er andere productiemethoden