93607270l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 978 – september 2021
Overheidsstudie over gas in 2050

De studie ‘De rol van gasvormige energiedragers in den klimaatneutraal België’ is verkrijgbaar op de site van de federale overheidsdienst economie.

78687568l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 978 – september 2021
Vlaamse richtlijnen over houtstook

Houtverwarming maakt gebruik van een hernieuwbare brandstof en levert als zodanig een bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is echter niet zonder problemen: zo veroorzaakt houtverbranding heel wat schadelijke uitstoot, denken we maar aan fijnstof, maar ook dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Wil houtstook echt duurzaam zijn, dan moet de uitstoot zo laag mogelijk gehouden worden, en dat kan alleen met juist ontworpen installaties die op een goede manier gebruikt worden. Daarrond heeft de Vlaamse overheid twee documenten uitgebracht: “Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel” en “Leidraad voor de aanleg van rookgasafvoer en ventilatiemonden.” Beide studies werden uitgevoerd door Vito en zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Departement Omgeving.

122393286l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 978 – september 2021
Kansen voor biogas in Vlaanderen

Biogas-E is het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. De productie van biogas, al dan niet opgewaardeerd tot biomethaan, is een belangrijke stap in het valoriseren van afvalstromen, en kan zo bijdragen tot een circulaire economie. Bovendien kan het gebruikt worden om een aantal toepassingen voor warmte en WKK te vergroenen, om zo de energietransitie te versnellen. Jammer genoeg blijft veel van het potentieel tot nu toe onbenut. Op een webinar in het kader van het virtuele Vlaams Vergistingsforum voor 2021 ging Biogas-E in op de mogelijkheden van groene warmte.


Grundfos oktober 2021
bulexcondenskeuken.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 978 – september 2021
Klaar voor de toekomst

Bulex brengt een nieuw gamma condenserende gaswandketels uit, met als troeven een zuinige werking en optimaal warmwatercomfort. Ze hebben een modern design en zijn ze vlot te installeren. Hun mogelijkheden voor connectiviteit maken ze bovendien tot toekomstgerichte toestellen. Hoewel ze in de eerste plaats bedoeld zijn voor de vervanging van bestaande gaswandketels, vormen ze zo ook een interessante optie in nieuwbouw.

ishzukunftgasslides4.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 977 – mei 2021
De rol van gas in de energietransitie

De ISH-beurs in Frankfurt is traditioneel een ontmoetingsplaats waar experts van gedachten wisselen over de uitdagingen voor de sector. Deze editie was niet anders, zij het dat de gesprekken digitaal en vanop afstand verliepen. Zo organiseerde Zukunft Gas, de belangenvereniging van de Duitse gassector, een gesprek over de rol van gas in de energietransitie. De situatie in Duitsland is vergelijkbaar genoeg met die in België ons om ook voor ons van interesse te zijn.

acvroeselare1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 977 – mei 2021
Handige gaswandketel voor de projectmarkt

Installateur Bernard Bucsan uit Roeselare werkt al meer dan 20 jaar samen met de Belgische ketelfabrikant ACV. Naarmate het assortiment van de fabrikant uitbreidde, nam hij meer en meer types toestellen in het aanbod van het installatiebedrijf op. De recente overname van ACV door Groupe Atlantic Belgium heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Zo bracht het merk recent de Ilea uit, een condenserende gaswandketel specifiek voor de projectmarkt.


RBM rectangle september/oktober 2021
descodfloorfoto1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 976 – april 2021
Vloerverwarming à la carte

De taak van de installateur gemakkelijker maken, behoort tot de basisfilosofie van groothandel Desco. Er zijn immers nog heel wat aspecten op de markt die nodeloos gecompliceerd zijn. Vloerverwarming is daar een van. Met d-floor brengt Desco dan ook een helder gestructureerd assortiment uit, waaruit de vakman precies die aspecten kan kiezen die hij nodig heeft.

viessmannpc21vitochargevitovalor.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 976 – april 2021
Toekomstgerichte verwarming van Viessmann

Zoals vele evenementen was ook de traditionele persconferentie van Viessmann dit jaar volledig digitaal. Dat sloot ook aan bij de inhoud, want de mogelijkheden voor extra dienstverlening door digitalisering is een van de krachtlijnen van de fabrikant voor de toekomst. Daarnaast zet Viessmann in op toekomstbestendige verwarming, in de vorm van warmtepompen en ketels die op groen gas kunnen werken. Bij dat laatste denkt men in de eerste plaats waterstof. Dit was meteen ook de laatste persconferentie van Patrick O in deze functie. Hij wordt binnen Viessmann verantwoordelijk voor de productcategorie gaswandketels. Zijn plaats aan het roer van Viessmann Belux zal worden ingenomen door Christophe Leroy.

164392636l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Werk maken van de overschakeling op waterstof

Waterstof wordt gezien als een van de belangrijke energiedragers van een koolstofneutrale economie. Groene waterstof heeft tal van voordelen: het biedt een koolstofneutrale oplossing voor toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn, bijvoorbeeld in industrie of transport. Het is tevens een mogelijkheid om groene energie op te slaan, en men kan de bestaande techniek en infrastructuur voor andere gassoorten grotendeels blijven gebruiken. Over de mogelijkheden van waterstof voor verwarming organiseerde EHI, de Europese vereniging van de verwarmingssector een virtueel panelgesprek, met vertegenwoordigers van het Europees parlement, de Europese Commissie en de sector.


GMI rectangle maart 2021
fernoxaalst2.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Adequate waterbehandeling voor CV-installatie SMI Aalst

Het Sint-Maartensinstituut (SMI) is sinds meer dan 100 jaar gevestigd in de Aalsterse binnenstad. In een van de stookplaatsen staan twee gasverwarmingsketels in voor de verwarming van een deel van het scholencomplex, dat bestaat uit verschillende bouwfasen. De expertise van Fernox zorgde ervoor dat het leidingennetwerk weer optimaal functioneert en alle lokalen in deze gebouwen gelijkmatig verwarmd worden.

reznorwaregemfoto1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Efficiënte verwarming voor Plafomat/Hubo

De Hubo-vestiging in Waregem is niet als alle andere. Bij de renovatie van de voormalige doe-het-zelf-zaak werd namelijk een extra deel bijgebouwd waar een Plafomat handel in is ondergebracht. Het professionele gedeelte loopt drempelloos over in het doe-het-zelf-gedeelte. Voor de verwarming werd gekozen voor een systeem met RHeco luchtverwarmers van Reznor, ondersteund door destratificatieventilatoren.

garemaritimefoto2.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 974 – februari 2021
Renovatie van een historisch gebouw

De grootste uitdaging voor de energietransitie in gebouwen is om de energieprestatie van bestaande gebouwen te verbeteren. Dat is niet alleen een technisch kwestie, het is ook een architecturale. De uitstraling van de oorspronkelijke architectuur moet immers bewaard blijven. Dat zoiets in de praktijk mogelijk is, bewijst de renovatie van de Gare Maritime in Brussel. Dit voormalige goederenstation werd omgebouwd tot een multifunctioneel complex voor kantoren en horeca. Bovendien is het een koolstofneutraal gebouw, terwijl het historische silhouet behouden bleef. Studiebureau Boydens stond in voor het technisch ontwerp.