goudenbaksteen21foto1.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 975 – maart 2021
Gouden Baksteen voor Premier De Croo

Met de Gouden Baksteen bekroont Bouwunie, de federatie van de bouw-kmo’s, telkens de politicus of instantie die zich het jaar voordien het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de bouwsector. Voor 2020 ging de trofee naar premier De Croo. Daar waren verschillende redenen voor. Bovenaan de lijst stond uiteraard de uitbreiding van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Maar ook de plaats van de bouw in de relanceplannen en de inspanningen om de bouw coronaproof te laten werken speelden mee.

ish21voorstellingfoto2.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
ISH gaat digitaal

Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus is het niet haalbaar om de ISH-beurs in Frankfurt als een fysiek evenement te laten doorgaan. De organisatie heeft besloten om volop de kaart van de digitalisering te trekken, en een virtuele beurs aan te bieden. De kernactiviteit van ISH is immers om leveranciers in contact te brengen met gebruikers. Dat hoeft echter niet per se fysiek te gebeuren. Daarom wil ISH Frankfurt zijn rol als platform voor de sector blijven vervullen, zij het op een andere manier. De sector kan immers helpen om een antwoord te bieden op enkele van de grote uitdagingen van deze tijd.

bb21sfeer.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Batibouw wordt virtueel

Met de coronamaatregelen werd het al snel duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om Batibouw in zijn vertrouwde vorm te organiseren. Daarom gooide de organisatie het over een andere boeg: van 27 tot 7 maart, dus op de oorspronkelijk voorziene data, zal de beurs als een online evenement plaatsvinden. De bijbehorende vakbeurzen, zoals Installpro, zijn verplaatst naar juni, wanneer ze naar verwachting fysiek zullen kunnen doorgaan.


Grundfos rectangle april 2021
wpp20figuur41.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
Warmtepompen als onderdeel van de relance

Zoals vele evenementen is ook het symposium van het warmtepompplatform digitaal verlopen. Het motto dit jaar was ‘het momentum voor de warmtepomp’. We bevinden ons inderdaad op een belangrijk moment. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen vooropgesteld. Tegelijk biedt de relance na de coronacrisis de gelegenheid om te breken met traditionele systemen. De warmtepomp kan daarvan gebruik maken om een plaats op het podium te verwerven.

ehpahpcy20fotokesko.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 974 – februari 2021
EHPA bekroont veelbelovende projecten

Wat een feestelijke tiende editie moest worden van de Heat Pump City of the Year Award, werd zoals zo vele evenementen omgevormd tot een online gebeurtenis. Met de Heat Pump City of the Year (kortweg HPCY) bekroont EHPA, de Europese vereniging voor de warmtepompsector, het meest beloftevolle urbanisatieproject met warmtepompen. Door het groeiende belang van warmtepomptechniek besloot de organisatie om prijzen toe te kennen in bijkomende categorieën. Naast de eigenlijke HPCY, kende EHPA dus ook bekroningen uit in de categorieën DecarBuilding, DecarbIndustry en NextGenerationHeatpump

eusewgasforclimatefiguur2310.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 971 – september 2020
Rol van de gasnetwerken in de energietransitie

Men is er lang van uitgegaan dat decarbonisatie gelijk zou staan met een verregaande elektrificering. Die visie wordt echter meer en meer bijgesteld. Het aandeel van elektriciteit zal toenemen, zoveel is zeker, maar daarnaast zal er ook nog een rol


GMI rectangle maart 2021
56972795l.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 971 – september 2020
Waterstof als drijvende kracht van de energietransitie

Waterstof wordt steeds meer gezien als een cruciaal element in de energietransitie. Het biedt namelijk niet alleen de mogelijkheid om groene stroom gemakkelijk op te slaan en te transporteren; het is ook een duurzame oplossing voor een aantal

47674412l.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 971 – september 2020
EU mikt op groen herstel na coronacrisis

Dit jaar was het een speciale editie van de European Sustainable Energy Week (EUSEW): door de coronamaatregelen speelde alles zich namelijk online af. De coronacrisis stond ook centraal in alle debatten, of beter de periode na de crisis. De

solaropportunitiesfoto2.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 969 – april 2020
Kansen van energietransitie benutten

De energietransitie komt eraan, wat de structuren van de energievoorziening flink dooreen zal schudden. Het nieuwe landschap biedt uiteraard kansen aan bedrijven. Hoe dat landschap eruit zou zien en welke kansen dat zou bieden, kwam aan bod op de

intersolution20foto2.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 967 – februari 2020
Batterijen en omvormers centraal op Intersolution

Met een tachtigtal standhouders en een kleine 2.700 bezoekers was Intersolution, de vakbeurs voor zonne-energie, eens te meer een schot in de roos. Gedurende twee dagen lag de focus van de sector in Flanders Expo in Gent. De professionals konden

batibouw19sfeer4.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 967 – februari 2020
Batibouw 2.0 komt eraan

Batibouw 2020 (of, zoals de organisatie het uitdrukt: twee-punt-nul, twee-punt-nul) betekent een radicale ommezwaai in het concept. De krachtlijnen waren al bekend: de professionele dagen verdwijnen en worden vervangen door aparte vakbeurzen, de

rehvasummit19figuur23.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 966 – december 2019
De weg naar duurzame gebouwen

Rehva is de koepelorganisatie van de nationale verenigingen van HVAC-technici. In totaal vertegenwoordigt de vereniging ruim 120.000 ingenieurs uit 27 landen. Voor België is de vereniging Atic lid. Elk jaar houdt Rehva een conferentie in Brussel