106993564l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Impact van de coronacrisis op de HVAC-R sector

Eurovent Market Intelligence is een organisatie onder de Eurovent-koepel die marktgegevens verzamelt over de HVAC-R sector. Deelnemende fabrikanten sturen gegevens in over hun verkoop in de verschillende categorieën. Op basis daarvan worden marktstatistieken opgesteld. De partner-fabrikanten kunnen beschikken over de gedetailleerde gegevens; daarnaast publiceert Eurovent Market Intelligence ook meer algemene overzichten, die ook raadpleegbaar zijn voor niet-leden.

groenewwarmtenavfoto4.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’

Op donderdag 04 februari 2021 organiseerde Netwerk Architecten Vlaanderen de webinar ‘Naar groene warmte en comfort in residentiële woningen’. Een boeiend programma met gastspreker Prof. Ir. Wim Boydens en onderbouwd met vier inspirerende cases kon bijna 1.000 deelnemers aantrekken.

131353591l.jpg

FEDERATIES  
De Onderneming 975 – maart 2021
Een corona-aanpak voor het klimaat?

Op de vooravond van Batibouw geeft ATTB, de vereniging van de Belgische leveranciers van verwarmingsmateriaal, traditiegetrouw een terugblik op het voorbije jaar. Tegelijk formuleert de vereniging wensen en verwachtingen voor de toekomst. Een eerste vaststelling is dat de sector de coronacrisis vrij goed doorstaan heeft. De lockdown heeft velen het belang van een comfortabele woning doen inzien, met als gevolg dat er flink geïnvesteerd is renovatie en modernisering van installaties. De aandacht voor corona mag echter de klimaatproblematiek niet naar de achtergrond dringen. Ook hier zijn ingrijpende maatregelen nodig. Tevens wijst de sector erop dat er ook voldoende mensen moeten zijn om de klimaatplannen uit te voeren. Anders zijn de doelstellingen niet meer dan luchtkastelen.


Grundfos rectangle april 2021
goudenbaksteen21foto1.jpg

EVENEMENTEN  
De Onderneming 975 – maart 2021
Gouden Baksteen voor Premier De Croo

Met de Gouden Baksteen bekroont Bouwunie, de federatie van de bouw-kmo’s, telkens de politicus of instantie die zich het jaar voordien het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de bouwsector. Voor 2020 ging de trofee naar premier De Croo. Daar waren verschillende redenen voor. Bovenaan de lijst stond uiteraard de uitbreiding van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Maar ook de plaats van de bouw in de relanceplannen en de inspanningen om de bouw coronaproof te laten werken speelden mee.

linumprihodadelhaize.jpg

BEDRIJFSBEZOEK  
De Onderneming 975 – maart 2021
Prihoda zet industriële ventilatiemarkt op scherp

Xilio, deel van de Linum Group, neemt de bedrijfsnaam Prihoda over van haar Tsjechische fabrikant Prihoda Srl. Het Kuurnse bedrijf is gespecialiseerd in op maat gemaakte textielkanalen en diffusers voor professionele luchtverdeelsystemen. “De nieuwe naam sluit perfect aan bij wat onze specialisten de installateur kunnen aanbieden. De focus van Prihoda komt ook overeen met het toenemende belang van ventilatie in gebouwen. De andere activiteiten, met HVAC-installatietoebehoren, blijven bij zusterbedrijf Linum Europe”, zegt Jan Vanderbeke, CEO van beide bedrijven.

facqcgfoto3.jpg

BEDRIJFSBEZOEK  
De Onderneming 975 – maart 2021
Facq wordt deel van GC-Gruppe: een keuze voor de toekomst

Facq, groothandel en expert in badkamers, sanitair en verwarming staat voor een nieuwe mijlpaal in zijn bestaan. Het familiebedrijf werd meer dan 140 jaar geleden opgericht en is recent toegetreden tot GC-Gruppe, de belangrijkste Europese groothandelaar voor professionele klanten. Damien Vanden Dael, CEO, geeft tekst en uitleg bij deze meerderheidsparticipatie en de impact die ze op de het familiebedrijf zal hebben.


GMI rectangle maart 2021
annex51figuur111.jpg

WARMTEPOMPEN  
De Onderneming 975 – maart 2021
Geluid van warmtepompen in kaart brengen

De brede verspreiding van lucht-water warmtepompen wordt belemmerd door een moeilijke kwestie: omdat er nu eenmaal een buitenunit nodig is, zal de werking altijd in de omgeving hoorbaar zijn. Als die geluidshinder te groot is, zal dat een drempel vormen voor de maatschappelijke aanvaarding van die techniek. Om na te gaan welk geluid warmtepompen nu concreet produceren, en hoe dat verminderd kan worden, werd daarom binnen het Internationaal Energie-agentschap (IEA) de werkgroep HPT Annex 51 opgericht. Deze werkgroep heeft ondertussen een aantal resultaten behaald, die werden voorgesteld op een webinar eind november.

164392636l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Werk maken van de overschakeling op waterstof

Waterstof wordt gezien als een van de belangrijke energiedragers van een koolstofneutrale economie. Groene waterstof heeft tal van voordelen: het biedt een koolstofneutrale oplossing voor toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn, bijvoorbeeld in industrie of transport. Het is tevens een mogelijkheid om groene energie op te slaan, en men kan de bestaande techniek en infrastructuur voor andere gassoorten grotendeels blijven gebruiken. Over de mogelijkheden van waterstof voor verwarming organiseerde EHI, de Europese vereniging van de verwarmingssector een virtueel panelgesprek, met vertegenwoordigers van het Europees parlement, de Europese Commissie en de sector.

fernoxaalst2.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Adequate waterbehandeling voor CV-installatie SMI Aalst

Het Sint-Maartensinstituut (SMI) is sinds meer dan 100 jaar gevestigd in de Aalsterse binnenstad. In een van de stookplaatsen staan twee gasverwarmingsketels in voor de verwarming van een deel van het scholencomplex, dat bestaat uit verschillende bouwfasen. De expertise van Fernox zorgde ervoor dat het leidingennetwerk weer optimaal functioneert en alle lokalen in deze gebouwen gelijkmatig verwarmd worden.

reznorwaregemfoto1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 975 – maart 2021
Efficiënte verwarming voor Plafomat/Hubo

De Hubo-vestiging in Waregem is niet als alle andere. Bij de renovatie van de voormalige doe-het-zelf-zaak werd namelijk een extra deel bijgebouwd waar een Plafomat handel in is ondergebracht. Het professionele gedeelte loopt drempelloos over in het doe-het-zelf-gedeelte. Voor de verwarming werd gekozen voor een systeem met RHeco luchtverwarmers van Reznor, ondersteund door destratificatieventilatoren.

genanoelektrofiltratiefoto3.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Luchtzuivering door elektrostatische precipitatie

Het coronavirus heeft een goede binnenluchtkwaliteit hoog op de agenda gezet. Afdoende ventileren is natuurlijk de meest voor de hand liggende methode om dat te bereiken. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk, omdat bijvoorbeeld de nodige installaties ontbreken of omdat het anders te koud wordt binnen. Bovendien moet men voorkomen dat de ventilatie zelf voor een verdere verspreiding van vervuiling of ziektekiemen zou zorgen. Filtratie en reiniging van de lucht biedt dan uitkomst. Elektrofiltratie is hiervoor een interessante techniek. De Onderneming sprak met Guillaume Ooms een van de specialisten terzake, van de firma Genano.

121139382l.jpg

VENTILATIE EN KLIMATISATIE  
De Onderneming 975 – maart 2021
Coronavirus en HVAC-installaties

Het coronavirus verspreidt zich onder meer door de lucht. In kantoren en bedrijfsgebouwen is een aangepaste ventilatie dus een belangrijk element om verspreiding tegen te gaan. Hoe men dat als gebouwbeheerder best aanpakt, werd behandeld op een webinar van IFMA. Keuringsinstelling Vinçotte gaf een overzicht van het probleem en deed een reeks aanbevelingen.