37207955steigersrenovatie.jpg

SECTORNIEUWS 14/03/2019

Bouwunie pleit voor haalbare voorstellen om gebouwenbestand te renoveren

Bouwunie, de federatie van de bouw-kmo’s verwelkomt het plan van sp.a om werk te maken van de renovatie van het woningbestand. De vereniging heeft echter bedenkingen bij het voorstel om de netbeheerders de investeringen te laten voorfinancieren, en de terugbetaling te laten verlopen via de energiefactuur. Energiezuinige renovatie zorgt inderdaad voor lagere kosten, maar de besparing is niet van die aard om de investering op een redelijke termijn terug te verdienen. Bovendien stelt zich de vraag wat er moet gebeuren als de woning in kwestie van eigenaar verandert terwijl het afbetalingsplan nog loopt. Bouwunie ziet meer in een veralgemening van de lage BTW voor sloop en heropbouw, gecombineerd met gerichte premies voor energiebesparende maatregelen.

www.bouwunie.be