96303403windturbinessolarpanels.jpg

SECTORNIEUWS 29/05/2019

Installateurs betwijfelen haalbaarheid snelle energietransitie

Recent kwam de Bond Beter Leefmilieu in het nieuws met een oproep om snel over te schakelen op een duurzame verwarming van gebouwen. Dit initiatief kreeg de steun van verschillende organisaties en bedrijven. Bouwunie Technieken, de sectorvereniging van installateurs verwarming en technieken, ondertekende de oproep niet. Hoewel de vereniging ervan overtuigd is dat we moeten overschakelen op een CO2-neutrale samenleving, is Bouwunie Technieken van oordeel dat het voorbarig is om nu al te streven naar een snelle elektrificatie. Daarvoor moet er eerst voldoende groene elektriciteit beschikbaar zijn, wat nu nog niet het geval is. Verder vinden de installateurs het irrealistisch om het bestaande woningpark op korte termijn geschikt te maken voor lage-energietoepassingen. Als er een verbod moet komen op fossiele brandstoffen, dan moet dit eerst voor nieuwbouw gelden. Bouwunie Technieken ziet het eerder als een prioriteit om oude ketels te vervangen door moderne. Hier kan een stevige winst geboekt worden, en dit met een sociaal draagvlak.

www.bouwunie.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.