benqzennl.jpg

SECTORNIEUWS 21/06/2019

BEN-woningen meer populair in Vlaanderen dan in Wallonië

Volgens een enquete van AXA-bank, is het concept van BEN-woningen al goed ingeburgerd in Vlaanderen, terwijl Q-ZEN, het equivalent in Wallonie, minder vlot van de grond komt. Dat wordt bevestigd door de bezoekersaantallen op de site IedereenBEN.be (50.000 per jaar) vergeleken met die van ConstruireQ-ZEN.be (slechts 10.000 per jaar). Hoe is dit verschil te verklaren, terwijl alle nieuwbouw vanaf 2021 moet beantwoorden aan de BEN-eisen?

De studie geeft vier redenen voor dit verschil. Ten eerste werd Q-ZEN-verplichting vier jaar later ingevoerd in Wallonië dan BEN in Vlaanderen. Het is dus logisch dat dit concept minder goed bekend is in Wallonië. Verder geeft de enquete aan de Vlamingen beter op de hoogte zijn van de energie-aspecten van de woning. Een meerderheid van de Vlamingen vindt een energiezuinige woning belangrijk, ook wat de waarde van het vastgoed betreft. Tenslotte is er zeer veel aandacht voor passiefhuizen in Wallonië, als alternatief voor het Q-ZEN concept.

www.IedereenBen.be

www.ConstruireQ-ZEN.be