ccplan19.JPG

SECTORNIEUWS 10/07/2019

Plan van de Confederatie Bouw voor de energietransitie in de bestaande bouw

In België zijn gebouwen goed voor 40% van de CO2-uitstoot, waarbij driekwart van de gebouwen voor 1985 zijn opgetrokken. Kortom, het gebouwenbestand is een aanzienlijk e bron van schadelijke uitstoot. Daarom is de Confederatie Bouw van oordeel dat de bouwsector een belangrijke partner is om de gebouwen koolstofneutraal te maken. De vereniging stelt 5 maatregelen voor. Ten eerste is er de uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief voor sloop en heropbouw voor heel België in plaats van alleen in enkele stadskernen. Vele oude gebouwen hebben immers een dermate slechte energieprestatie, dat sloop en heropbouw de beste oplossing is. Verder pleit de Confederatie Bouw voor de promotie van energetische renovatie als een rendabele belegging, met korte terugverdientijden. Ten derde wil de vereniging de toegang tot financiering vergemakkelijken met groene rentevoeten, waardoor kopers een groter bedrag zullen kunnen lenen. Ten vierde moet de overheid een vertrouwenskader scheppen over de rendabiliteit van energetische renovaties. Gezien het tekort aan werknemers, benadrukt de Confederatie Bouw ook de noodzaak om te investeren in opleiding.

www.confederatiebouw.be