38630024europeseunierechtwetgeving.jpg

SECTORNIEUWS 13/08/2019

Juridische actie van EU tegen België omwille van niet-naleving regels elektriciteits- en gasmarkt

De Europese Commissie heeft België voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd, omdat ons land de regels voor de elektriciteits- en gasmarkt niet correct heeft uitgevoerd. Zo heeft de Belgische regulerende instantie niet de bevoegdheid gekregen om bindende besluiten te nemen over elektriciteits- en gasondernemingen. Verder worden de voorwaarden voor aansluiting op elekriciteits- en gasnetten bepaald door de regering, en niet door de regulerende instantie. Tenslotte is er geen garantie in het Belgische recht dat transmissiesysteembeheerders controle uitoefenen op het volledige netwerk waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De Commissie startte al in 2014 met een inbreukprocedure. Gezien België nog altijd niet alle problemen heeft opgelost, werd de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie binnen de EU.

ec.europa.eu/energy