smartchp.jpg

SECTORNIEUWS 14/08/2019

EU-onderzoeksproject naar WKK met biobrandstof

Het Europees project SmartCHP heeft tot doel om een nieuwe motor op biologische brandstof te ontwikkelen voor kleinschalige WKK. Het project wordt gecoördineerd door BTG Biomass Technology Group en telt tien partners, zowel kennisinstellingen als industriële bedrijven. Nu werken WKK-installaties nog zo goed als uitsluitend op fossiele brandstoffen. SmartCHP wil een alternatief bieden voor zorginstellingen, utiliteiten en de industrie, met naar schatting 85 tot 95% minder uitstoot van broeikasgassen. De focus ligt op de ombouw van een dieselmotor voor gebruik van fast pyrolysis bio oil (FPBO) uit biomassa voor een elektrisch rendement van 40%. De motor is ontworpen om soepel te kunnen inspelen op wisselende behoeftes in warmte en elektriciteit. FPBO heeft het voordeel dat ook moeilijk verwerkbare biomassa (grasmaaisel, schillen) tot een brandstof met stabiele eigenschappen kan worden omgezet.

www.owi-aachen.de

www.btgworld.com


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.