SECTORNIEUWS 04/03/2020

Vlaamse steun voor groene warmte in bedrijven

De Vlaamse regering wil meer investeren in warmte, in het kader van de energietransitie. Daarvoor maakt bevoegd minister Zuhal Demir 13 miljoen euro vrij voor ondernemers die hun warmteoverschotten gebruiken als energiebron of die een warmtenet aanleggen. Ondernemingen worden gestimuleerd om te investeren in bijvoorbeeld grote zonneboilers, centrale warmtepompen of biomethaan. Verder gaat er nog te veel warmte van bedrijfsprocessen ongebruikt de lucht in. Die energie kan nuttig worden ingezet in warmtenetten. Voor de subsidie komen alleen de meest veelbelovende projecten in aanmerking. Zoals de minister het uitdrukt: “We willen waar voor ons geld.” In september volgt er een tweede oproep.

www.energiesparen.be/call-groene-warmte