SECTORNIEUWS 10/03/2020

Minder Vlaamse steun voor biomethaan

In de recente call groene warmte van de Vlaamse regering is het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten beperkt tot 250.000 euro, tegenover 1.000.000 euro in de vorige calls. Sectorvereniging Biogas-E berekende dat de gemiddelde toegekende steun voor biomethaanprojecten op ongeveer 800.000 euro lag in de periode 2014-2019. Het nieuwe maximale bedrag ligt hier dus sterk onder.

www.biogas-e.be