SECTORNIEUWS 24/03/2020

17% meer premies voor zonneboilers uitbetaald in Vlaanderen

Waar er in de Vlaamse nieuwbouwwoningen eerder voor PV-panelen gekozen wordt, zitten de zonneboilers in de lift in de renovatie. Dat wordt bevestigd door Fluvius, die in 2019 17% meer premies voor zonneboilers uitbetaalde dan het jaar voordien. Een zonneboiler is immers een laagdrempelige stap naar hernieuwbare energie, terwijl het rendement erg hoog ligt: tot 500 kWh per vierkante meter zonnecollector. Er zijn niet alleen directe premies voor zonneboilers, de maatregel is ook opgenomen in het BENOpass-systeem, waardoor men aanspraak kan maken op een totaalrenovatiebonus als men minstens drie energiebesparende ingrepen binnen de vijf jaar uitvoert. Om aanspraak te maken op een zonneboilerpremie in Vlaanderen, moet de installatie wel uitgevoerd en/of gevalideerd worden door een Rescert-gecertificeerde installateur.

www.infoZonneboiler.be