SECTORNIEUWS 14/05/2020

Onderzoek naar waterstoftoepassingen in woningen

Waterstof wordt gezien als een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Daarom heeft de Waterstof Industrie Cluster (WIC) het initiatief BatHyBuild opgestart om specifiek voor Vlaanderen te onderzoeken hoe waterstof ertoe kan bijdragen om de warmte- en stroomvoorziening van woningen koolstofneutraal te maken. Rekening houdend met de kosten voor de bewoners en voor de maatschappij (onder meer de infrastructuur) zal waterstof in verschillende situaties vergeleken worden met andere opties, zoals warmtepompen of warmtenetten. Daarbij wordt zowel gekeken naar lokaal omzetten van groene stroom als naar centrale productie van waterstof met verdeling via het gasnet. De voorstudie loopt tot einde 2020, en wordt uitgevoerd door Waterstofnet, KU Leuven en Fluvius, bijgestaan door een uitgebreide klankbordgroep uit de industrie en energiesector.

www.waterstofnet.eu