SECTORNIEUWS 29/06/2020

Internationaal onderzoeksteam voor softwaremodellen voor energie-opslag

Een van de cruciale elementen in de energietransitie is energie-opslag. Het probleem is echter dat er nog geen wetenschappelijk onderbouwde open source modellen voor elektrische en thermische opslag voorhanden zijn, aan de hand waarvan men technische, economische en wettelijke kwesties kan evalueren. Daarom is er een internationaal onderzoeksteam samengesteld onder leiding van het Fraunhofer Umsicht instituut. Dit onderzoek kadert in het project Open Sesame – Open Source Energy Storage Models van het IEA. In totaal brengen 15 partners uit Duitsland, Zwitserland, Zuid-Korea, Denemarken, België en Portugal hun kennis samen. Voor België is de projectpartner Vito. In de komende drie jaar willen ze open souce softwaremodellen voor energie-opslag ontwikkelen. Daarbij onderzoeken ze een brede waaier aan technieken: behalve de voor de hand liggende lithium-ion batterijen ook persluchtopslag, redox-flow batterijen en thermische batterijen waaronder PCM.

www.umsicht.fraunhofer.de