SECTORNIEUWS 03/07/2020

Eurovent lanceert productgroep Rooftop Units

Binnen de certificeringsinstantie Eurovent wordt een nieuwe productgroep Rooftops opgericht (PG-RT). Ze zal zich in de eerste plaats richten op de herziening van EU-verordening 2016/2281, die eind 2020 zal aanvangen. Tevens zal PG-RT een overzicht van de rooftop-sector bieden. Rooftop units zijn lucht-lucht toestellen waarbij de verdamper, condensor en compressor in een compacte omkasting zijn ondergebracht. Het is een bekende techniek die vooral in Spanje, Frankrijk, Italië en Turkije wordt toegepast. EU-verordening 2016/2281 legt ecodesign eisen op aan onder meer rooftop units. Nu de herziening van deze verordening op de agenda staat, achtte Eurovent het opportuun om een specifieke productgroep in het leven te roepen.

www.eurovent.eu