dokortattbfitfor55lr.jpg

SECTORNIEUWS 10/09/2021

ATTB: ‘Fit for 55 mocht nog wat strenger zijn’

Onder de noemer ‘Fit for 55’ heeft de Europese Commissie wetsvoorstellen gepresenteerd die het mogelijk moeten maken om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. Al tegen 2030 zou de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% moeten verminderen ten opzichte van 1990. De voorstellen gaan voornamelijk over energie, transport, industrie én de verwarming van gebouwen. ATTB schaart zich achter de boodschap die de EHI (Association of the European Heating Industry) aan de leiders van de Europese Commissie heeft gestuurd. “Fit for 55 is een stap in de goede richting, maar zou nog wat strenger mogen zijn. Verwarmingsinstallaties zouden sneller moeten vervangen worden.” De EHI stelt zelfs voor dat een vervanging van minimaal 6% per jaar dringend noodzakelijk is en moet worden opgenomen in het Fit for 55-pakket.

www.attb.be