21301293een3dpersoonwegversperring.jpg

SECTORNIEUWS 04/05/2022

Voorbije jaar 14 % minder arbeidsongevallen in de bouw

Het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid daalde in de bouw van 8899 (in 2019) naar 7678 (in 2020), een afname met 14%, zo blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s. Op vijf jaar tijd nam het aantal arbeidsongevallen in de sector met 22% af. “Onze sector wordt veiliger, maar dag na dag blijven we inspanningen leveren om de bouw nog meer risicoloos te maken”, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. “Zo zullen nieuwe werknemers in de bouw binnenkort verplicht een basisveiligheidscursus van 8 uren moeten volgen.” Dit is een maatregel uit het actieplan veiligheid van de Confederatie Bouw, en is bedoeld om nieuwkomers in de bouw bewust te maken van alle risico’s waarmee ze op een bouwplaats geconfronteerd kunnen worden.

De bouw heeft de naam een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af. Bovendien kan deze afname niet op het conto van corona geschreven worden, vermits de bouw als eerste sector, dankzij een protocol tussen vakbonden en werkgevers, na 1 maand terug aan de slag ging.

www.safetymypriority.be