59848142vrouwhetvullenvaneenglaswater.jpg

SECTORNIEUWS 11/05/2022

Advies Minaraad en SERV over drinkwaterfactuur

Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir gaven de Minaraad en SERV een gezamenlijk advies over de tariefstructuur van het drinkwater. Een aanbeveling is een zo laag mogelijk vast tarief, omdat dit een betere garantie biedt voor drinkwater voor iedereen. Tevens zouden dan de bestaande kortingen op het vastrecht per persoon worden afgeschaft.

Om duurzaam watergebruik te bevorderen, pleit het advies voor het schrappen van het basistarief voor tweede verblijven. Verder zou er een derde tarieftrap kunnen worden ingevoerd, het ‘luxetarief’ bovenop het bestaande basis- en comforttarief. De raden vragen ook meer aandacht voor collectieve meters: in 2021 had 7% van de bevolking geen eigen watermeter. Gebouwenbeheerders en huisvestingsmaatschappijen zouden verplicht kunnen worden om individuele gezinnen te informeren over het waterverbruik. Om wateroverlast te voorkomen, moet meer aandacht uitgaan naar infiltratie, met eventueel een infiltratiebonus. Het hele advies is te lezen op de website van de SERV.

www.serv.be