115974043l.jpg

SECTORNIEUWS 10/06/2022

Sociaal klimaatfonds van het Europees Parlement voor een rechtvaardige energietransitie

De EU streeft naar een rechtvaardige energietransitie. Daarom wil de Unie de burgers ondersteunen in de overgang naar schone energie. Om kwetsbare gezinnen en kmo’s te helpen, heeft de Commissie besloten om een sociaal klimaatfonds op te richten met een budget van 72 miljard euro voor de periode 2022-2032. Dit maakt deel uit van het maatregelenpakket Fit fot 55. Tevens komt er een gemeenschappelijke Europese definitie van energie- en mobiliteitsarmoede.

Dankzij het Sociaal Klimaatfonds zullen concrete maatregelen kunnen gefinancierd worden, zoals vermindering van lasten, of het verstrekken van directe inkomenssteun om onder meer hoge brandstofprijzen te compenseren. Het is de bedoeling om tegen 2032 de maatregelen te laten uitdoven. Een van de concrete aandachtspunten is steun om gebouwen te renoveren en om over te schakelen op hernieuwbare energie voor gebouwen.

Het Europees Parlement zal begin juni zijn standpunt bepalen in plenaire vergadering.

www.europarl.europa.eu