egecmarketreport21.jpg

SECTORNIEUWS 14/06/2022

Europese geothermiesector komt sterker uit coronacrisis

EGEC, de Europese sectorvereniging voor geothermie, heeft haar marktrapport voor 2021 uitgebracht. Daaruit blijkt dat de sector in 2021 een opvallend herstel kende na de vertraging door corona in 2020. In sommige landen, waaronder België, kende geothermie een recordgroei: 73% in Frankrijk, 59% in Oostenrijk en 35% in België. Zelfs in een land als Duitsland, met een goed uitgebouwde geothermiesector, was de groei nog 10%. Koplopers in Europa blijven Zweden en Duitsland, die samen goed zijn voor de helft van de markt. Er kwamen ook verschillende warmtenetten op geothermie bij, en in Finland werd het eerste geothermische koudenet in gebruik genomen. In Nederland werd hoge-temperatuur geothermie toegepast in een papierfabriek. Dit is een eerste keer dan een dergelijke techniek werd toegepast in industriële proceswarmte.

Het volledige rapport is voorbehouden voor EGEC-leden, maar een samenvatting is vrij beschikbaar op de website.

www.egec.org