planwallonenergieclimat2030.jpg

SECTORNIEUWS 06/08/2018

Waals energie- en klimaatplan voor 2030 goedgekeurd

Op 19 juli keurde de Waalse regering het Plan Wallonie Energie Climat 2030 goed. Dit is de Waalse bijdrage tot de federale doelstellingen voor energie en klimaat. De lidstaten van de EU hebben er zich namelijk toe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te reduceren tot minder dan 40% van het niveau van 1990. In dit kader heeft elke lidstaat een nationaal plan opgesteld. Door de regionalisering van ons land zijn de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot, het aandeel hernieuwbare energie en de winst in energie-efficiëntie vertaald naar doelstellingen op regionaal vlak. Voor Wallonië betekent dat onder meer een stijging van het aandeel hernieuwbare energie tot 23,6% (waarvan 37% elektriciteit en 25% warmte), met 13,9% in 2020. De regering keurde ook ambitieuze doelstellingen goed voor woningrenovatie, die het energieverbruik van gebouwen in 2050 met 70% moeten doen dalen, en met 29,1% in 2030.

gouvernement.wallonie.be


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • De Onderneming ontvangen per post en online lezen
Registreer