zonnepanelenbxlnl.jpg

SECTORNIEUWS 06/12/2018

Zonnekaart van Brussel

Leefmilieu Brussel introduceert een handige functie: de zonnekaart van het Brussels Gewest. Hiermee kan men in een klik de kosten en geschatte opbrengst van thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen inschatten van elk dak in het Brussels Gewest. Het volstaat om het adres in het zoekveld in te geven en men krijgt een beeld van de dakpartijen met telkens het potentieel aan zonne-energie, samen met een schatting van de opbrengst, zowel door groenestroomcertificaten als door energiebesparing. Bovendien wordt het milieu-effect ook weergegeven. De berekening wordt alleen gemaakt voor daken waarvan de maximale opbrengst lager is dan 12 kWp. Bij grotere installaties neemt men best contact op met een expert voor de dimensionering. Om de exacte details uit te werken, is de inbreng van een vakman absoluut noodzakelijk .

leefmilieu.brussels